.
Istoria

Braşov – repere cronologice


1235 - Prima atestare documentară a Brașovului sub numele de Corona.
1377 - Brașovul este confirmat drept centru administrativ
1379 - Braşovul devine sediul ecleziastic al Ţării Bârsei, numit în primele izvoare Barasu, Burcia, Brasso.
1383 - Începe construcția Bisericii Sfânta Maria, încheiată în 1477. Spre sfârşitul secolului al XIV-lea debutează lucrările la fortificațiile din jurul orașului, finalizate în anul 1646.
1388 - Prima mențiune a școlii de pe lângă Biserica Sfânta Maria din Brașov;
1395 - La Brașov se încheie alianța antiotomană între Sigismund de Luxemburg, regele Ungariei și Mircea cel Bătrân, domnitorul Țării Românești;
1399 - Prima mențiune documentară a bisericii ortodoxe a românilor din Șcheii Brașovului;
1400 - Cea dintâi invazie turcească din Țara Bârsei, urmată de cea din 1421, când oraşul Braşov este parţial distrus, iar Magistratul este dus în captivitate;

1420 - Se încheie Acordul între Adunarea Districtului Țării Bârsei și Breasla blănarilor, privind construirea Casei Sfatului;
1475 - Primele liste de impozite păstrate la Brașov, cu menționarea celor patru cvartale ale orașului;
1480-1506 - Menționarea lui Gheorghe Grămăticul atestă activitatea didactică românească la Brașov;
1486 - Brașovul și Țara Bârsei sunt încadrate în Universitatea Săsească – Universitas Saxonum;
1521 - Scrisoarea lui Neacșul din Câmpulung adresată judelui primar al Brașovului – primul document păstrat în limba română;
1541 - Proclamarea Principatul Transilvaniei, după căderea Regatului Ungariei sub turci;
1542 - Adoptarea religiei lutherane populația săsească și maghiară din Brașov;
1539 - Începutul activității tipografice a umanistului Johannes Honterus, care în 1541 organizează gimnaziul german pe locul mănăstirii Sfânta Ecaterina și în 1547 înființează biblioteca școlară, care adăpostea cea mai mare colecție de cărți din Transilvania;
1556-1583 - Activitatea diaconului Coresi, cel mai mare tipograf român din secolul al XVI-lea;
1558 - Prima mențiune documentară a școlii maghiare din Brașov;
1600 - Mihai Viteazul vizitează Brașovul și convoacă Dieta Transilvaniei aici;
1612 - Judele primar Michael Weiss conduce lupta împotriva principelui Gabriei Bathori;
1686 - Transilvania devine parte a Imperiului Habsburgic. În 1688 locuitorii Brașovului se răscoală împotriva noii conduceri a orașului, iar în 1689 are loc incendiul, care provoacă cel mai mare dezastru urbanistic din istoria așezării;
1736 - Lucrări edilitare întreprinse de austrieci: se construieşte o şosea spre Ţara Românească prin pasul Timiş, în 1737 Piaţa Sfatului este pavată cu piatră;
1776-1782 - Se ridică cel mai reprezentativ edificiu baroc al orașului, Biserica romano-catolică Sfinţii Petru şi Pavel;
1781 - Sunt emise Rescriptului de concivilitate și Edictul de toleranţă religioasă, de către împăratul Iosif al II-lea, prin care românii dobândesc drepturi egale cu celelalte națiuni. În 1784-1787 - este construită Biserica Sfânta Treime Grecească, primul lăcaș de cult ortodox din Cetatea Brașovului;
1804 - Se introduce iluminatul public în Cetate(cu ulei);
1835 - Este înfiinţată “Casina română”. În 1838 apar “Gazeta de Transilvania” şi “Foaie pentru minte, inimă şi literatură”, redactate de George Bariţiu.
Revoluția de la 1848. Imnul “Deșteaptă-te române! ”, pe versuri de Andrei Mureșianu.
1851 - Este fondat primul gimnaziu românesc din Braşov, astăzi Colegiul Naţional “Andrei Şaguna”;
1854 - Introducerea telegrafului la Brașov;
1864 - Construcţia Uzinei de Gaz Aerian;
1873 - Inaugurarea Gării Braşov, odată cu prima linie ferată Braşov-Sighişoara;
1882 - Premiera naţională a operetei “Crai Nou” a compozitorului Ciprian Porumbescu;
1889 - Primele posturi telefonice la Braşov;
1897-1898 - Construcţia Palatului Finanţelor, actualul sediu al Primăriei Municipiului Brașov;
1916 - Intrarea Armatei Române în Brașov, Dr. Gheorghe Baiulescu fiind primul primar român al orașului. În 1 decembrie 1918 are loc unirea Transilvaniei cu România.