.
Poarta Şchei

Intrarea în „Cetatea Brașovului” dinspre cartierul românesc al „Şcheilor” avea loc în Evul Mediu prin Poarta de Sus, numită iniţial şi Corpus Christi, după cvartalul în dreptul căruia era ridicată.
Din vechiul ansamblu fortificat se păstrează astăzi doar Turnul Ecaterinei, edificiu reprezentativ pentru arhitectura Renaşterii la Braşov, construit în anul 1559 din iniţiativa judelui primar Johannes Benkner. Celelalte fortificații ale complexului, protejate în epocă de şanţuri cu apă şi iazuri, au fost demantelate în anul 1827, când a început construcţia Porţii Şcheii, considerată necesară pentru fluidizarea circulaţiei între „Cetatea Braşovului” şi „Suburbiul de Sus”. Construcţia în stil neoclasic, prevăzută cu un acces carosabil central, încadrat de pasaje pietonale cu deschideri semicirculare, a fost finalizată în anul 1828 de meşterul zidar Joseph Jani, fiind finanţată de negustorii români. Ulterior s-au demolat, atât zidurile conexe ale laturii de sud-vest a Cetăţii Braşovului, dintre Bastionul Fierarilor şi Bastionul Ţesătorilor, cât şi poarta în stil clasicist a Străzii Târgul Cailor, construită în anii 1819-1820.

În imediata apropiere a liniei fortificaţiilor de sud-vest ale „Cetăţii Braşovului” se află Strada Sforii, menţionată documentar pentru prima dată în secolul al XVII-lea. Artera îngustă, a cărei lăţime, variază între 111 şi 135 cm, reprezenta la origine spaţiul dintre două „decurii”, care semnifică grupuri de câte zece case, specifice sistemului urbanistic medieval implementat în interiorul cetăţii.
În anul 2003, strada a fost restaurată şi iluminată, fiind inclusă în circuitul turistic, ca punct de atracţie inedit al oraşului.